سخت نبود . . .سخ نبود از چشای تو بگذرم

سخ نبود از رابطه ت بو ببرم

سخ نبود راستی فراموشت کنم

مثه شمع نیمه جون

یک دَفه خاموشت کنم 

سخ نبود ساده ازت دل بکنم

سخ نبود خوبیتو از یاد ببرم . . .

/ 1 نظر / 19 بازدید
علی نخعی

سـلام خوش به حال حضرت ابراهیم از امتحان الهی خوش حال بیرون اومدامیدوارم ما هم از امتحان های الهی خوش حال بیرون بیایم. دلــم را ســالهاست ، قــربانی راهـت کرده ام ،آقـــا نــیامدی ! عــــــــیدتون مبارک[گل]