چشم‌هات؛ دیوانــه‌ترین عاشقانه‌های زمین‌اند
می‌خواهم کلبه‌ ی کوچک عشقمان در مه گرفتگی نفسهات قاب رنگین‌کمان بگیرد 
این ، هوای چشمهای توست که اینگونه بیتابم کرده...

/ 9 نظر / 4 بازدید
شازده

وقتی که رح خسته ی من بی پناه شد چشمان تو برای دلم تکیه گاه شد [گل][گل][گل] [قلب][قلب] [خداحافظ]

امیر فرح اله زاده

سلام چه جای خوبی برا خودت دست و پا کردی مطمئنم زحمت زیادی کشیدی آفرین تقدیم شما کدامین چشمه سمی شد که آب از آب می ترسد که حتی ذهن ماهیگیر از قلاب می ترسد گرفته دامن شب را غباری همچنان بر هم که پلک از چشم چشم از پلک و پلک از خواب می ترسد یا علی

امیر فرح اله زاده

سلام چه جای خوبی برا خودت دست و پا کردی مطمئنم زحمت زیادی کشیدی آفرین تقدیم شما کدامین چشمه سمی شد که آب از آب می ترسد که حتی ذهن ماهیگیر از قلاب می ترسد گرفته دامن شب را غباری همچنان بر هم که پلک از چشم چشم از پلک و پلک از خواب می ترسد یا علی

امیر فرح اله زاده

سلام چه جای خوبی برا خودت دست و پا کردی مطمئنم زحمت زیادی کشیدی آفرین تقدیم شما کدامین چشمه سمی شد که آب از آب می ترسد که حتی ذهن ماهیگیر از قلاب می ترسد گرفته دامن شب را غباری همچنان بر هم که پلک از چشم چشم از پلک و پلک از خواب می ترسد یا علی

امیر فرح اله زاده

سلام چه جای خوبی برا خودت دست و پا کردی مطمئنم زحمت زیادی کشیدی آفرین تقدیم شما کدامین چشمه سمی شد که آب از آب می ترسد که حتی ذهن ماهیگیر از قلاب می ترسد گرفته دامن شب را غباری همچنان بر هم که پلک از چشم چشم از پلک و پلک از خواب می ترسد یا علی

کهنه سوار عشق

افسار دلم دست خدا بود چنین شد / ای وای اگر دست خودم بود چه می شد ؟ / مقصود دلم مهر و وفا بود چنین گشت / گر مقصود دلم جور و جفا بود چه می شد ؟ ســـــــــلام عـــــزیـــــزم ممنون که سر زدی . و مرسی از نظر خوشـــــگلت . اگه دوست داشتی بگو لینکت کنم

MELINA

به به بسیار زیبا بود گل نازم ![گل]