مرد ِ بی قلب

به سکوتی که میان چشمهایم

حکمفرماست

و به لبهائی که بعد َ ز او

نخندیدند

به شبهای خموش ِ دختری عاشق

من حالت ِ غمگین ِ یک عشقم !

من عاشق یک سنگ ِ از خارا 

من عاشق ِ یک مرد ِ بی قلبم . . .

/ 0 نظر / 53 بازدید