فال تنهائی

به عشقت مبتلا هستم


توو این روزا چه بدحالم 


فقط تنهائیه انگار


همیشه آخر ِ فالم 


اگر که قسمته اسمش


من از تقدیر بیزارم


چرا خندَت توی قابه؟


من از تصویر بیزارم قسمتی از ترانه ی جدیدم که به زودی تقدیم می گردد. 

/ 2 نظر / 18 بازدید
کاکو

درشعر سپید موفق تر جلوه می کنی تا ترانه که نه حرف تازه ای داردونه ترکیبات بدیع از این که هنوز درعاشقی احساس تازه گی میکنی فرصت روشنی پیش رو داری پس راهت را انتخاب کن ماندگاری شعرضرورت اصلی شما اگر باشد به یاری آگاهی خود بشتاب با عرفان فلسفه ومتون قدیم نمایشنامه باقی فسانه است و حباب روی آب. توفیقتان افزون