بی باورِ خسته

از اینهمـه بـاهم بودنهـای تکنفـره خستـه ام !

2.

تخیـل !

هپـروت !

هـذیـان !

هرچـه می خواهـی اسمش را بگـذار

امـا ...

تــو...

اینجـا بـودی !

کنـارِ مـن ! ...

/ 13 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رضا

خیلی ساده است شعرت به روزم منتظر نظر ارزش مندت راجب شعر هستم. موفق باشی عزیز

ارام

سلام سمانه جونم چرا دیگه پیشم نمیای؟؟؟ نکنه دیگه دوسم نداری؟؟؟؟؟ اپمااااااا[دلشکسته]

مجنون

سمانه اين چه حرفيه مي زني شما وجودت شعرات همه و همه براي من عزيزيد و بسيار دوستداشتني با افتخار شعراي خوشكلتو دنبال مي كنم آفرين خيلييييييييييييييييييييي عالي داري مي نويسي ادامه بده بخدا اگه به وبلاگم نيايي و سر بزني نمي بخشمت [لبخند]

شب گرد تنها

•*..*•. .•.آپم .•*..*•. .•*..*•. آپم .•*..*•. .•*..*•. .•*. آپم .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. آپم .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* آپم .•*..•*..*•. .•*..*•. .•*..*•..•*..•. آپم .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. . آپم .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*.. آپم -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. آپم ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. آپم ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•. آپم #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. آپم ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. آپم ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. آپم ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. آپم ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. آپم ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. آپم ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•. آپم ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•. آپم ´´´´´´´

مهدی رستمی

سلام با احترام دعوتی به وبلاگم با چند شعر کوتاه [گل]