شعری برای سنگ قبرم

و پس از مـرگـم : 


بـر گـور سـردم تـازیـانـه می زنـد خـورشیـد 


                            تـازیـانـه می کـوبد بـاد ...


                                          و نگـاهم نمی کننـد شبهـا 


و بـه آرامی هم صبح می آیـد


                                      و دوبـاره بـاز خـورشید . آه !!! 


بـاد می آید


                          آری اینجـا بـاد هم تـازیـانه می کـوبد بـه ستم بـر گـورم


            انگـار هستم و تن خستـه م دارد می کشـد 


رنـج دوران را 


                         و مـن اینجـا هـم بـاز ، نمـی آسـایم !


بـاز هم من تنهای تنهایم !

/ 4 نظر / 21 بازدید
بهراد...@

سلام خدانکنه..........دور از جونتون..........[وحشتناک]

محمد فلاح

سلام خانم نوری. از شما دعوت میگردد تا در سایت shere2.com عضو و به ارسال اشعار خود بپردازید امکان ارسال آثار به گذشته ، ارسال مجموعه شعر و نیز تبادل لینک نیز فراهم می باشد . همچنین برای اولین بار در بین سایتهای شعر : میتوانید به روز رسانی های وبلاگ خود را در سایت ثبت کنید و منتظر بازدید کاربران سایت بمانید /سایت شعر دو هرماه با توجه به فاکتورهای زیادی به انتخاب شعر و شاعر برتر می پردازد و آثار برتر به سایت شعر یک منتقل خواهد شد که به همین منظور تشکیل شده است. / برای اطلاعات کاملتر به سایت مراجعه کنید . چشم به راه شما هستم. مدیر شعر دو : محمد فلاح www.shere2.com

محمد فلاح

سلام خانم نوری.از شما دعوت میگردد تا در سایت shere2.com عضو و به ارسال اشعار خود بپردازید امکان ارسال آثار به گذشته ، ارسال مجموعه شعر و نیز تبادل لینک نیز فراهم می باشد . همچنین برای اولین بار در بین سایتهای شعر : میتوانید به روز رسانی های وبلاگ خود را در سایت ثبت کنید و منتظر بازدید کاربران سایت بمانید /سایت شعر دو هرماه با توجه به فاکتورهای زیادی به انتخاب شعر و شاعر برتر می پردازد و آثار برتر به سایت شعر یک منتقل خواهد شد که به همین منظور تشکیل شده است. / برای اطلاعات کاملتر به سایت مراجعه کنید . چشم به راه شما هستم. مدیر شعر دو : محمد فلاح www.shere2.com