چشمهای تو

هرچه جان می کَـند دلم

باز اسیر نگاه ِ توست 

جانم اینها چشم ست

زندانبان که نیست !!! 

/ 2 نظر / 25 بازدید
شب

سلام ....اعلام موجوديت مي كنم هرچند كمتر هستم