بافتنی


دوباره زمستان است و زنی در من بافتنی می بافد 
راستی 


سردت که نیست؟


با دروغهایش خوب دلگرمی؟! 

/ 2 نظر / 19 بازدید
علي

سلام و سپاس از حضورتون با افتخار دلتنگي هاي خيس خيس لينك شد..........شاداب باشيد[گل][چشمک]

علی نخعی

ســـلام و درود... مـیگم ، نــمیخاین بــیاین،فــردا روز دُخــتره ، ها........ پـــس ، بـــا احـــترام دعـــوتید...[گل]