آینه


انصافاً یکبار که می خندی
در آینه بنگر
عاشق نمی شوی ؟!

/ 5 نظر / 24 بازدید
Maryam

سمانه جان نوشته هایت بر دل می نشیند. موفق باشی مریم

masoume

سلام سمانه جان واقعــــــــــــا"[ناراحت] حتما" عاشق میشود[گل]

علی نخعی

انگار در بهشت هم خشکسالیست،این را، از ترکهای پــای مادرم فـــهمیدم . ماناباشید[گل][گل][گل] کجایید؟ پیداتون نیست، ستاره سهیل شدین؟زبونم لال،اتفاق افتاده؟