جمعه

همه ، از جمعه می نالند
به نظرم
جمعه را باید زندگی کرد
نمیشود که همیشه دلتنگی مان را تقصیر جمعه و پائیز بیاندازیم !
باید متفاوت نگاه کرد ، مثلن من جمعه را دوست دارم چون ، بین تمام روزها تعطیلی ، مختص ِ جمعه است.
جمعه را می توان قدم زد ، چای نوشید ، کتاب های عاشقانه خواند ، لبخند زد ...
در جمعه میشود
دچار شد
دچار چشمهای قهوه رنگ ِ تو !

#سمانه_نوری_میترا
#یک_دختر_متفاوت

/ 0 نظر / 87 بازدید