دلتنگی های خیس ِخیس

آنچه می خوانید دلنوشته هائیست که با اشک دیده به روی دفتر دلتنگیم نقش بسته . اینها تنها بخشی از اشکهای شبانه ایست که سالها بروی دفتر شعرم پاشیده

آبان 96
7 پست
مرداد 96
7 پست
شهریور 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
7 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
5 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
12 پست
خرداد 91
8 پست
اسفند 90
8 پست
بهمن 90
8 پست
دی 90
17 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
17 پست
شهریور 90
9 پست
عشق
6 پست
لبخند
2 پست
پیر
1 پست
آلزایمر
1 پست
زن
2 پست
شال
1 پست
ست_شال
1 پست
نگاه
1 پست
اتفاقی
1 پست
آدم_سابق
1 پست
خاطره
1 پست
دستهایت
1 پست
موهای_من
1 پست
دیگران
1 پست
رابطه
2 پست
ببخش
1 پست
مرد
1 پست
سنگ_خارا
1 پست
تناقض
1 پست
دوراهی
1 پست
جار_زدن
1 پست
باران
3 پست
لب
1 پست
بوسه
4 پست
عکس
1 پست
آلبوم
1 پست
تو
2 پست
درد
1 پست
پرستار
1 پست
جان_من
1 پست
شعر
1 پست
روز_پدر
1 پست
روز_مرد
1 پست
انتظار
4 پست
آغوش
3 پست
ردپاهایت
1 پست
سیزده
1 پست
نوروز
3 پست
راز
1 پست
چشمای_تو
1 پست
آرزو
1 پست
خواب
1 پست
همسر
1 پست
ازدواج
1 پست
حلقه
1 پست
نام_تو
1 پست
زمزمه
1 پست
لبهایت
1 پست
آدم
1 پست
شاید
1 پست
عدالت
1 پست
خداجون
1 پست
همسرم
1 پست
دلتنگتم
1 پست
نباشی
1 پست
عزیزدلم
1 پست
عشقبازی
2 پست
خیره
1 پست
خیانت
2 پست
فاحشه
2 پست
همخوابگی
1 پست
عاشقانه
1 پست
عید
2 پست
رنج
1 پست
سختی
1 پست
سنگ_قبر
1 پست
یلدا
1 پست
اهورائی
1 پست
دعا_کن
1 پست
سیگار
1 پست
مشروب
1 پست
سکوت
2 پست
رضایت
1 پست
قلب
1 پست
عشق_من
2 پست
مبارکه
1 پست
برگشتنت
1 پست
عشق_یعنی
1 پست
عشق_پاک
1 پست
معجـزه
1 پست
سیب
1 پست
برگرد
2 پست
تعطیل
1 پست
قلبم__قلم
1 پست
دل
1 پست
حس_عاشقی
1 پست
نفهم
1 پست
تنهائی
2 پست
دلتنگی
5 پست
رفتی
1 پست
برگر
1 پست
آدم_و_حوا
1 پست
سیب__توبه
1 پست
حسرت
4 پست
قبرستان
1 پست
مرگ_رؤیا
1 پست
باکره
1 پست
قدیسه
1 پست
ساعت
2 پست
من
2 پست
چشمان_تو
2 پست
شیطان
1 پست
ستایش
1 پست
گمراه
1 پست
جهنم
1 پست
بهشت
1 پست
هفت_سین
1 پست
خنده
1 پست
غم
1 پست
توبه
1 پست
تنهایی
7 پست
مرگ
3 پست
کفن
1 پست
خدا
1 پست
نماز
1 پست
دل_شکسته
1 پست
باور
2 پست
تهمت
1 پست
طعنه
1 پست
لایق
1 پست
فراق
1 پست
قلب_سرد
1 پست
مرگ_عشق
1 پست
بیقراری
1 پست
بمان
1 پست
اشک
3 پست
برو
1 پست
ای_کاش
1 پست
شناسنامه
1 پست
فوت
1 پست
سوگند
1 پست