تاريخ : ٢٩ فروردین ۱۳٩۱ | ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سمانه نوری

از اینهمـه بـاهم بودنهـای تکنفـره خستـه ام !

2.

تخیـل !

هپـروت !

هـذیـان !

هرچـه می خواهـی اسمش را بگـذار

امـا ...

تــو...

اینجـا بـودی !

کنـارِ مـن ! ...  • توماس
  • قالب میهن بلاگ