تاريخ : ۱٧ مهر ۱۳٩٠ | ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سمانه نوری

کمـی نوازشـم کـن

        کمی آغـوشـت را برایـم بـاز بگـذار

کمی منـت بر سـر خستـگی هـای دلم بگذار 

بی طاقتی های دلم را تـاب بیـاور

کم کـه نـه ! 

خیلـی عاشقــم بـاش

                                    فرامـوشـم نکـن 

آرزویـم بـا تـو بـودن ست

              در ذهـن کـوچـه هـای دوره گــرد زمــان 

کسی را جستجـو نـکن

                                          مـن !

کنـارت هستم

   • توماس
  • قالب میهن بلاگ