تاريخ : ۱ خرداد ۱۳٩۱ | ۳:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : سمانه نوری

روزٍ میـلادٍ مـن است

بـی آنکـه تـو بـاشی در کنـارم

فـوت می کنم بی محـابـا 

شمعهـای بـی خیـالی را . . .

شـاید ، تـو . . . 

کمـی آنطـرفتـر 

پشـتِ پنجـره ایستـاده ای !

   • توماس
  • قالب میهن بلاگ